home

Voordat u naar een logopedist gaat heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, KNO-arts, tandarts, orthodontist of andere specialist. Tijdens uw eerste bezoek aan de logopedist kunt u deze meenemen, samen met de zorgpas en een geldig legitimatiebewijs.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk, tenzij dit op medische gronden niet mogelijk is. In dat geval wordt de behandeling aan huis gegeven.

ergoeding

Logopedische therapie valt binnen het basispakket van uw verzekering. Hiervoor hoeft u niet aanvullend verzekerd te zijn. Wel moet er een verwijzing van een huisarts, tandarts of andere specialist zijn. Voor dit jaar is met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Logopedie is sinds 1 augustus 2011 direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder een verwijzing kan worden begeleid, mits de logopedist hiervoor geschoold is.

De logopedisten werkzaam in deze praktijk zijn DTL-geschoold. Desondanks kunt u niet zonder verwijzing bij ons terecht. De redenen hiervoor zijn:

-       Het merendeel van de zorgverzekeraars (in deze regio) hebben DTL niet ingekocht voor dit jaar.

-       Een aantal zorgverzekeraars heeft DTL tegen een te laag tarief ingekocht.

Als gevolg hiervan zullen wij te weinig DTL-aanmeldingen kunnen uitvoeren en hierin de nodige ervaring opdoen. (Een dergelijke DTL-begeleiding vraag namelijk een andere, specifieke benadering van ons.) Op deze manier kunnen we niet de kwaliteit bieden, die men van ons gewend is.