home
  • Enthousiaste logopedisten
  • Steeds dezelfde logopedist (geen wisselingen)
  • Allround praktijk
  • Beheersing van de friese taal
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  • Wij staan kwaliteitgeregistreerd in het kwaliteitstregister Paramedici
  • Wij doen aan deskundigheidsbevordering

Het is een allround logopediepraktijk, maar de logopedisten beschikken over de nodige specifieke kennis. (Zie ook ’Specifiek’)
Het bieden van kwaliteit is een belangrijk aspect binnen deze praktijk. Er worden regelmatig na- en bijscholingen gevolgd, waardoor de logopedisten op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie.

pecifiek

Wij hebben ruime ervaring in het behandelen van spraak-, taal- en stemproblemen. Daarnaast hebben wij ons de laatste jaren meer gespecialiseerd in afwijkend mondgedrag en slikproblemen.
Vanuit deze praktijk worden cursussen spraakafzien gegeven. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.
Soms staat het logopedische probleem niet op zichzelf. Het kan zijn dat er leerproblemen, medische problemen, sociaal-emotionele problemen of problemen op het gebied van het contact of de aandacht zijn. Ook dan kunnen wij u/uw kind op een adequate manier begeleiden.


Interessante links zijn:
Logopedie
Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Dyslexie
Stotteren
Gehoor
KNO
Kind en Taal