home

Binnen onze praktijk werken we met drie logopedisten.
Jolanda Huisman,  Marije Kloetstra en Marianne de Jong.

olanda Huisman

In 1998 ben ik afgestudeerd als logopedist en sinds 1999 ben ik eigenaar van Logopediepraktijk Gorredijk-Jubbega. Hiermee kwam een gekoesterde wens in vervulling!
Het werken met kinderen is mijn passie; hen helpen beter te leren communiceren doe ik met veel inzet en enthousiasme. Plezier en kwaliteit staan hierbij bij mij hoog in het vaandel.
Mijn praktijk is een allround praktijk wat betekent, dat er verschillende logopedische stoornissen worden onderzocht en/of behandeld. De afgelopen jaren heb ik mijn kennis verbreed en verdiept op verscheidene gebieden, o.a.:
- Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij kinderen met een schisis
- Onderzoek en behandeling van jonge stotterende kinderen + ouderbegeleiding
- Stemtherapie bij kinderen
- Introductie sensorische integratie
- Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie)
- Inzicht in pragmatische problemen
- Verbale ontwikkelingsdyspraxie
- Training DTL/verslaglegging/ICF
- Metaphon, Hodson&Paden (articulatie)
- Autisme Spectrum Stoornissen
- Communicatieve Taaltherapie bij kinderen van 2-6 jaar
- Het bijwonen/volgen van diverse districtsbijeenkomsten; workshops op het gebied van spraak, taal en communicatie; en kwaliteitskringbijeenkomsten


arije Kloetstra

De keuze om logopedist te worden ontstond op mijn vorige opleiding, HBO-Verpleegkunde. Hier kwam ik in aanraking met een promotiefilmpje over logopedie. Dit maakte mij erg enthousiast, vanwege de verscheidenheid in (logopedische-) problematieken en cliënten. In maart 2013 mocht ik mijn diploma Logopedie in ontvangst nemen aan de Hanze Hogeschool te Groningen.
Na mijn studie heb ik op verschillende werkplekken als logopedist waargenomen tijdens zwangerschapsverloven. Op dit moment ben ik ook werkzaam in een logopediepraktijk in Drachten. Mijn creativiteit kan ik kwijt in het bedenken van nieuw materiaal. Zo vind ik het leuk om mijn behandelingen aan te passen aan de (interesses van de) cliënt. Als logopedist zie je zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende stoornissen. Geen enkele behandeling is hetzelfde. Dit maakt het werk voor mij uitdagend en interessant. Ik vind het erg belangrijk dat de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt tijdens de behandeling. Goed contact en plezier in communiceren staat bij mij op de eerste plaats. Ik heb mijn kennis over logopedische problematieken en behandelingen vergroot door de volgende cursussen te volgen en af te ronden:
- Dyslexie PO-dyslexie praktisch van A tot Z
- Logopedie en Tandheelkunde, OMFT (slikken)
- Metaphon (articulatie)


arianne de Jong

In juni 2016 mocht ik mijn diploma Logopedie in ontvangst nemen. Ik heb de opleiding gevolgd aan de Hanzehogeschool Groningen. Binnen mijn studie heb ik me gespecialiseerd in het proces van orale acceptatie en slik- en voedingsproblemen die daarbij kunnen optreden; en de communicatieve functies bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan in een vrijgevestigde praktijk. Op dit moment ben ik tevens werkzaam op het BEC Drachten en Leeuwarden, waar ik werk met kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verschillende ziektebeelden en/of gedragsstoornissen. Als logopedist probeer ik de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan de cliënt. Hij/zij moet zich op zijn/haar gemak voelen en de behandeling moet hem/haar aanspreken. Tevens vind ik het erg belangrijk om de hulpvraag van de cliënt centraal te stellen en hierbij de omgeving van het kind te betrekken.
Na mijn opleiding heb ik de cursus "Executieve functies" gevolgd. Deze cursus biedt extra handvaten voor het behandelen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of kinderen die slechthorend zijn. Daarnaast heb ik de cursus OMFT (slikken) gevolgd.


.